Siste driftsmeldinger

Her legger vi ut driftsmeldinger, informasjon og nyheter.

لطفا به نوسان ارز توجه داشته باشید

با توجه نوسانات شدید ارز لطفا به قیمت نوسان ارز در داشبورد توجه داشته باشید . و بعد اقدام به خرید نمایید