طراحی سایت

پلان طراحی سایت پایه

+طراحی سایت
+آموزش تغییر محتوا
+ ثبت تغییرات و اعمال تغییرات محتوا

طراحی نقره ای

+طراحی سایت
+آموزش تغییر محتوا
+ ثبت تغییرات و اعمال تغییرات محتوا
+وبلاگ و آموزش تولید محتوا
+طراحی تصاویر اختصاصی

طراحی سایت طلایی

+طراحی سایت
+آموزش تغییر محتوا
+ ثبت تغییرات و اعمال تغییرات محتوا
+وبلاگ و آموزش تولید محتوا
+طراحی تصاویر اختصاصی
+طراحی فروشگاه اینترنتی به همراه درگاه پرداخت